उत्कृष्ट गाउँपालिका छनौटका लागि प्रश्नावली २०८०
कृपया सकेसम्म 1MB भन्दा कम साईजका JPG, Word, Excel वा PDF फाइलहरु मात्र अप्लोड गर्ने प्रयास गर्नुहोला । फाइल साईज ठुलो भएमा अप्लोड गर्न केही समय लाग्न सक्नेछ । केही समयको लागि खाली पृष्ठ पनि देखा पर्न सक्छ, कृपया धैर्य राख्नुहोला ।

कुनै पनि प्रश्न वा थप जानकारी को लागी:- फोन: +977-1-5329841, इमेल: info@narmin.org.np.

Powered by: Monal Tech